PROČ BERKANA

Berkana je runa symbolizující očistu, zrození nových projektů. Energie této runy v člověku probouzí jeho přirozené síly, napomáhá k dalšímu rozvoji, postupu, uzdravení a lásce k životu. Je to runa rozkvětu a touhy detoxikovat a očistit své tělo a mysl od nepotřebných věcí a myšlenek, abychom mohli znovu vykročit cestou plnou zdraví.

Díky všem těmto symbolům jsem si jméno této runy zvolila, jako název své praxe v oblasti čínské medicíny. Stejně jako Berkana pomáhá tradiční medicína v harmonizaci organismu, napomáhá nastartovat samoozdravné procesy organismu, nahlíží na člověka celostním způsobem a snaží se dostat ke kořeni problému a tím dopomoci k úzdravě a harmonizaci nejen těla, ale i mysli.

Při harmonizaci organismu využívá TČM tzv. pěti pilířů (tj.: fytoterapii, akupunkturu, dietetiku, tuina masáže a cvičení Qi Gong), aby bylo dosaženo rovnováhy yinu a yangu a uvolnění volného toku energie Qi a tím došlo k úpravě všech disbalancí v oblasti tělesné i mentální.

Při určení "obrazu nemoci" (tedy v diagnostice) je využíván celostní přesně daný systém dotazování a pozorování. Pro upřesnění diagnostiky využíváTČM také diagnostiku pulzovou a diagnostiku z jazyka.

TČM uplatňuje, jak v diagnostice, tak v řešení problému, celostní přístup a tudíž, se snaží vyřešit problém proč nemoc vznikla a tedy řešit kořen nemoci a nezabývá se jen potlačením symptomů daného onemocnění.